Κατεύθυνση

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

 Γυμνάσιο
 Λύκειο
Προγράμματα:
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Θετικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών 

           Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 87 - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

             ΤΗΛ: 210 9602627 - 6974 893460

Οι εγγραφές ξεκίνησαν.


Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου 8 Σεπτεμβρίου.
 
Τα μαθήματα προετοιμασίας της Γ' Λυκείου συνεχίζονται
από 1 Σεπτεμβρίου.
 
 
 

 

Φροντιστήριον: τόπος προς μελέτην, μελετητήριον, οιονεί εργαστήριον φροντίδων ή σκέψεων.

Φροντιστής: ο βαθέως εξετάζων τα πράγματα και σκεπτόμενος περι αυτών ...
 
(Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσας, Liddell Scott)


  
Διεύθυνση σπουδών:   
Γκρόζος Δημήτρης - Παπανικόλα Γιώτα
POWERED BY SigmaWeb's SiteBuilder